Start arrow Zamówienia publiczne arrow Wykonanie systemów automatycznej regul. (04.2019) arrow SIWZ - Wykonanie systemów automatycznej regulacji i sterowania dla układów instalacji wentylacji ...

Menu główne

Gościmy

SIWZ - Wykonanie systemów automatycznej regulacji i sterowania dla układów instalacji wentylacji ... PDF Drukuj Email
Numer sprawy: WIWgsp.272.04.2019

    Wrocław, dnia 19 listopada 2019 roku.

 

Dokumenty do ściągnięcia

 

SIWZ
 
Zał. 1
 - Formularz ofertowy (OFERTA);
Zał. 2
 - Formularz cenowy (wersja PDF);
Zał. 2
 - Formularz cenowy (wersja Excel);
Zał. 3 - Program funkcjonalno-użytkowy;
Zał. 4  - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Zał. 5  - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
Zał. 6  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
Zał. 7 - Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy;
 Zał. 8
 - Wykaz robót;
 Zał. 9
 - Wzór umowy;
 Zał. 10
 - Dokumentacja-raport z pomiarów.
 
« poprzedni artykuł