Start arrow ZHW arrow Jakość

Menu główne

Gościmy

Jakość PDF Drukuj Email

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu Zakład Higieny Weterynaryjnej od 2005 roku posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 584 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wdrożony system zarządzania zgodny jest z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz innymi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi laboratoriów badawczych.

Laboratorium posiada udokumentowane polityki jakości, bezstronności i poufności, programy/harmonogramy, procedury i instrukcje w stopniu niezbędnym do zapewnienia jakości wyników badań.

Zakład Higieny Weterynaryjnej funkcjonuje w strukturze Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu, którego misją jest: ochrona zdrowia ludzi i zwierząt, a wizją: kompetentna inspekcja wykonująca swoje zadania na coraz wyższym poziomie dla dobra ludzi i zwierząt.

      

        Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w dążeniu do realizacji misji i wizji w odniesieniu do Zakładu Higieny Weterynaryjnej ustanawia nadrzędne cele strategiczne:

  • uzyskiwanie ważnych (miarodajnych wyników) - przydatnych do zamierzonego zastosowania
  • utrzymywanie systemu zarządzania zapewniającego: bezstronność i poufność, spójne działania oraz rzetelność
 

 


 Polityka Jakości (aktualizacja 2021-10-01)
 
Polityka Bezstronności i Poufności (aktualizacja 2021-10-01)

 

 

 

Certyfikat AB 584 (2020-01-10)

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »