Start arrow Praca

Menu główne

Gościmy

Oferty pracy
Wzory oświadczeń w naborach
Poniżej znajdują się wzory oświadczeń dla kandydatek/kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej. Oświadczenia potwierdzają spełnienie wymagań wynikających z ustawy o służbie cywilnej, określonych w każdym ogłoszeniu o naborze.

Składając oświadczenia należy pamiętać, że:

  1. w treści ogłoszenia o naborze mogą zostać sformułowane wymogi dotyczące konieczności złożenia innych oświadczeń niż te, które wynikają z przepisów ustawy o służbie cywilnej, zatem każdorazowo należy szczegółowo zapoznać się częścią ogłoszenia o naborze „wymagane dokumenty i oświadczenia” oraz „inne dokumenty i oświadczenia”,
  2. oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane oraz opatrzone datą.

Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

Oferty pracy ogłaszane przez Wojwódzki Inspektorat Weterynarii:

Ogłoszenie o naborze z dnia 3 lutego 2021 roku
Informacja o wyniku naboru nr 70178 z dnia 17 października 2020 roku
Ogłoszenie o naborze nr 70178 z dnia 17 października 2020 roku
Informacja o wyniku naboru nr 64736 z dnia 26 czerwca 2020 roku
Informacja o wyniku naboru nr 63678 z dnia 30 maja 2020 roku
Ogłoszenie o naborze nr 64736 z dnia 26 czerwca 2020 roku
Ogłoszenie o naborze nr 63678 z dnia 30 maja 2020 roku
Informacja o wyniku naboru nr 61375 z dnia 19 lutego 2020 roku
*** Ogłoszenie o naborze nr 61375 z dnia 19 lutego 2020 roku
Informacja o wyniku naboru nr 60284 z dnia 29 stycznia 2020 roku
*** Ogłoszenie o naborze nr 60284 z dnia 29 stycznia 2020 roku
Informacja o wyniku naboru nr 58725 z dnia 14 grudnia 2019 roku
Informacja o wyniku naboru nr 57957 z dnia 27 listopada 2019 roku
Ogłoszenie o naborze nr 58725 z dnia 14 grudnia 2019 roku
Informacja o wyniku naboru nr 56561 z dnia 29 października 2019 roku