Start arrow Praca

Menu główne

Gościmy

Oferty pracy
Wzory oświadczeń w naborach
Poniżej znajdują się wzory oświadczeń dla kandydatek/kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej. Oświadczenia potwierdzają spełnienie wymagań wynikających z ustawy o służbie cywilnej, określonych w każdym ogłoszeniu o naborze.

Składając oświadczenia należy pamiętać, że:

  1. w treści ogłoszenia o naborze mogą zostać sformułowane wymogi dotyczące konieczności złożenia innych oświadczeń niż te, które wynikają z przepisów ustawy o służbie cywilnej, zatem każdorazowo należy szczegółowo zapoznać się częścią ogłoszenia o naborze „wymagane dokumenty i oświadczenia” oraz „inne dokumenty i oświadczenia”,
  2. oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane oraz opatrzone datą.

Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

Oferty pracy ogłaszane przez Wojwódzki Inspektorat Weterynarii:

Informacja o wyniku naboru nr 82599 z dnia 9 sierpnia 2021 roku
Informacja o wyniku naboru nr 81945 z dnia 2 sierpnia 2021 roku
Ogłoszenie o naborze z dnia 9 sierpnia 2021 roku
Ogłoszenie o naborze z dnia 2 sierpnia 2021 roku
Informacja o wyniku naboru nr 78787 z dnia 26 maja 2021 roku
Informacja o wyniku naboru nr 78884 z dnia 21 maja 2021 roku
Ogłoszenie o naborze z dnia 11 czerwca 2021 roku
Ogłoszenie o naborze z dnia 27 maja 2021 roku
Ogłoszenie o naborze z dnia 26 maja 2021 roku
Ogłoszenie o naborze z dnia 3 lutego 2021 roku