Menu główne

Gościmy

PDF Drukuj Email

Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt wykonuje badania z zakresu diagnostyki włośni oraz innych chorób zwierząt na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej oraz klientów prywatnych, producentów żywności, dystrybutorów i operatorów sektora spożywczego,

Dzięki wykwalifikowanej kadrze kompetentnych pracowników i zdobytemu doświadczeniu, jak również posiadaniu wykorzystywaniu specjalistycznego wyposażona zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług.

Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt potwierdza swoje kompetencje w zakresie wykonywanych badań poprzez udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych, potwierdzających kompetencje techniczne personelu i zapewniające wysoką jakość wyników wykonywanych badań, które pomogą Państwu w ocenie jakości badanego produktu oraz prowadzenia stałego monitoringu stanu zdrowia zwierząt.

Zapewniamy zachowanie poufności i ochronę praw własności klienta, na rzecz którego wykonujemy badania oraz służymy pomocą i doradztwem w sprawach technicznych.

Do zadań ZHW we Wrocławiu należy również kontrola podległych Terenowych Pracowni Diagnostyki Włośni pod kątem spełnienia wymagań w zakresie systemu zarządzania (Zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 r. nr 112 poz. 744 z późn. zm.))

 

Podstawowa działalność merytoryczna Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt:

1. Diagnostyka wścieklizny.

2. Badania Materiału Biologicznego Pochodzenia Zwierzęcego.

a) Diagnostyka chorób gołębi (wymazy, kał):
 • Badanie parazytologiczne w kierunku obecności pasożytów

b) Diagnostyka chorób drobiu:
 • Salmonella
 • ZWD
c) Diagnostyka chorób pszczół (pszczoły, czerw):
 • Zgnilec amerykański, europejski
 • Warroza
 • Nosemoza
 • Acarapis woodi
 • Grzybica kropidlakowa, kamienna
 • Grzybica otorbielakowa, wapienna
 • Mały chrząszcz ulowy

d) Diagnostyka włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania:

 • badania urzędowe - próbek mięsa surowego: świń, dzików i nutrii
 • usługowe - próbek mięsa surowego świniodzików oraz wyrobów gotowych


Diagnostyka włośni:

Ceniąc czas naszych klientów mają Państwo możliwość otrzymania informacji o wyniku zlecanego badania:

1) urzędowego:

 • dla próbek dostarczonych do laboratorium do godziny 11:00 w tym samym dniu roboczym
 • dla próbek dostarczonych po godzinie 11:00 w następnym dniu roboczym.

Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii wystawia „Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu próbek mięsa”, które zgodnie z wybranym przez klienta sposobem zostaje mu przekazane.

2) usługowego:

 • dla próbek dostarczonych do laboratorium do godziny 11:00 w tym samym dniu roboczym
 • dla próbek dostarczonych po godzinie 11:00 w następnym dniu roboczym.

 

Inne informacje dotyczące diagnostyki włośni znajdą Państwo TUTAJ .

 

Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt objęta jest systemem zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ciągłe doskonaląc jego skuteczności.

 

Wykaz metod akredytowanych - aktualny zakres akredytacji (AB 584)  

Wykaz metod nieakredytowanych (aktualizacja 2021-02-15)

Lista akredytowanych działań prowadzonych w zakresie elastycznym - Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt (2019-12-04)


Informacje dotyczące
:

- poszczególnych rodzajów próbek dostarczanych do pracowni

- druków związanych z zlecanymi badaniami

- oferty wykonywanych badań

znajdą Państwo z zakładce "Strefa Klienta

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »