Zakład Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu realizuje swoje zadania poprzez pięć pracowni tematycznych:

Pracownia Chemii ¦rodków Spożywczych i Pasz oraz Pracownia Mikrobiologii ¦rodków Spożywczych i Pasz
Pracownia Patologii
Pracownia Serologii
Pracownia Specjalistyczna w Legnicy

  • Schemat organizacyjny WIW
  • Zakres badań akredytowanych (AB 584)
  • Zakres badań nie akredytowanych
  • NOWY Cennik badań wykonywanych

  • Kontakty oraz zakresy badań pracowni