Zakład Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu
ul. Pułaskiego 52; 50-900 Wrocław
tel: 071 341-70-67, 68; 071 341-99-75;
fax: 071 717-45-37
Kierownik Zakładu - lek. wet. Renata Pastuch e-mail
Kierownik ds. Jakości - lek. wet. Joanna Malinowskae-mail

Pracownia Chemii Środków Spożywczych i Pasz (Akredytacja PCA nr 584)
ul. Pułaskiego 52; 50-900 Wrocław
tel: 071 341-70-67, 68; 071 341-99-75; wew. 18 (kierownik), 19 (chemia), 24 (botanika), 26 (biochemia)
fax: 071 717-45-37
Kierownik Pracowni - mgr Anna Pietrzak-Kawa e-mail
Pracownia wykonuje badania (akredytowane oraz nie akredytowane):

 • chemiczne środków spożywczych,
 • chemiczne pasz,
 • biochemiczne krwi,
 • monitoringowe pozostałości pestycydów, leków i metali ciężkich w paszach i żywności,
 • skażeń promieniotwórczych,
 • botaniczne pasz,
 • mikroskopowe pasz w kierunku białka pochodzenia zwierzęcego.

  Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz (Akredytacja PCA nr 584)
  ul. Pułaskiego 52; 50-900 Wrocław
  tel: 071 341-70-67, 68; 071 341-99-75; wew. 16 (środki spożywcze), 21 (pasze)
  fax: 071 717-45-37
  Kierownik Pracowni - mgr Anna Bednarz e-mail
  Pracownia wykonuje badania (akredytowane oraz nie akredytowane):

 • mikrobiologiczne środków spożywczych,
 • mikrobiologiczne wody,
 • jakości mleka surowego,
 • oznaczanie innych wymaganych wskaźników do oceny sanitarnej,
  oraz zajmuje się:
 • przygotowywaniem podłoży do izolacji i różnicowania bakterii i grzybów,
 • mikrobiologią pasz.

  Pracownia Patologii
  ul. Pułaskiego 52; 50-900 Wrocław
  tel: 071 341-70-67, 68; 071 341-99-75; wew. 13 (bakteriologia), 20 (TSE), 22 (wścieklizna)
  fax: 071 717-45-37
  Kierownik Pracowni - lek. wet. Beata Ślanda e-mail
  Pracownia zajmuje się (metody nie akredytowane):

 • bakteriologią ogólną,
 • anatomo-patologią,
 • diagnostyką chorób drobiu, i pszczół,
 • diagnostyką mikrobiologiczną chorób wymienia,
 • diagnostyką wścieklizny,
 • diagnostyką TSE e-mail (tel/fax: 071 341-99-27),
 • diagnostyką chorób układu rozrodczego i badaniem materiału biologicznego.

  Pracownia Serologii
  ul. Karkonoska 59; 53-015 Wrocław
  tel: 071 339-78-18
  fax: 071 339-78-19
  PO Kierownik Pracowni - lek. wet. Honorata Makosiej e-mail
  Pracownia wykonuje badania serologiczne chorób wywołanych przez bakterie, wirusy i pasożyty (metody nie akredytowane):

 • niedokrwistości zakaźnej koni,
 • zarazy stadniczej,
 • nosacizny,
 • brucelozy: bydła, owiec oraz kóz,
 • enzootycznej białaczki bydła,
 • klasycznego pomoru świń i dzików,
 • gorączki Q,
 • paratuberkulozy,
 • zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy,
 • choroby Aujeszky´ego,
 • Salmonella enteritidis, typhimurium, gallinarum-pullorum,
 • Mycoplasma gallisepticum.

  Pracownia Specjalistyczna w Legnicy
  ul. Legnicka 12; 59-220 Ziemnice
  tel/fax: 076 855-04-48
  Kierownik Pracowni - lek. wet. Barbara Górecka e-mail
  Pracownia wykonuje badania (metody nie akredytowane):

 • mikrobiologiczne środków spożywczych.

  Powrót