PIW Milicz

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu

ul. Wojska Polskiego 40
56-300 Milicz
tel/fax 71 384 03 15

strona BIP: http://www.bip.piw-milicz.j.com.pl/
e-mail: milicz.piw@wetgiw.gov.pl lub milicz@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Józef Witek

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Natalia Misiek