PIW Wroc³aw

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wroc³awiu

ul. Sk³adowa 1-3
50-209 Wroc³aw
tel. 71 347 98 20, 71 337 06 55, 71 337 06 28
fax. 71 347 98 39, 71 337 06 46

e-mail: wroclaw.piw@wetgiw.gov.pl lub wroclaw@wroc.wiw.gov.pl lub wroclaw@wroc.piw.gov.pl

strona: www.wroc.piw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Wojciech Gadziński

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Dariusz Niewierski