PIW Z±bkowice ¦l±skie

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Z±bkowicach ¦l±skich

ul. Daleka 19
57-200 Z±bkowice ¦l±skie
tel. 74 815 76 35

strona BIP: http://www.piw-zabkowice.j.com.pl/news.php
e-mail: zabkowicesl.piw@wetgiw.gov.pl lub zabkowice@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Wiesław Kałamaga

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Karolina Pichniarczyk