Wysoce zjadliwa grypa ptaków w województwie dolnośląskim

WIW we Wrocławiu

Podstawowe informacje dotyczące grypy ptaków oraz zasady ochrony drobiu przed chorobą <--- link do witryny Głównego Inspektoratu Weterynarii. 

Ulotka o wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI) oraz Informacja dla hodowców drobiu (2017-09-11 za GLWet.).

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (2017-04-05).

APEL MRiRW oraz GLWet. do hodowców drobiu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (2017-01-18).


KOMUNIKAT DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

 

 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i zaraźliwą chorobą ptaków.

 

Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia  zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.

 

Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne
i zróżnicowane.

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów.

 

Ryzyko zakażenia człowieka nadal określane jest jako niskie, a dotychczasowe doniesienia naukowe nie potwierdzają aby obecnie izolowane szczepy wirusa H5Nx stanowiły zagrożenie dla ludzi.  Jednak powinno się zachować ostrożność, a w przypadku  kontaktu ze zwłokami padłych ptaków, należy bezwzględnie ręce umyć wodą z mydłem.

Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy je również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

 

Mając na uwadze powyższe informacje Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą, by w przypadku stwierdzenia padłych ptaków dzikich, zwłaszcza ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków, zgłaszać ten fakt do miejscowo właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, Straży Miejskiej, Policji lub lekarza weterynarii wolnej praktyki.

 

 


Komunikat nr 7 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 r. potwierdzono wystąpienie czwartego (drugiego w II półroczu) w województwie dolnośląskim w 2020 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie, w którym utrzymywano drób w chowie przyzagrodowym, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Gospodarstwo, w którym stwierdzono ognisko choroby, znajduje się w miejscowości Stary Wielisław, w gminie Kłodzko, w powiecie Kłodzkim. Służby weterynaryjne wdrożyły wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. 

W celu zarządzenia środków koniecznych do zwalczania grypy ptaków w dniu 31 grudnia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kłodzkiego.

Rozporządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2020 r. dostępne jest pod linkiem: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/7405/

  


Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego:

  1. zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
  2. zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
  3. nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
  4. stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;
  5. stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

    Ponadto, Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt / burmistrz / prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

 

 


 Komunikat nr 1 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 22 stycznia 2020 roku.
 Komunikat nr 2 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 28 stycznia 2020 roku.

 Komunikat nr 3 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 20 lutego 2020 roku.  


 Komunikat nr 4 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 6 marca 2020 roku.

 Komunikat nr 5 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 7 kwietnia 2020 roku.


 Komunikat nr 6 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 29 grudnia 2020 roku.

HPAI - najnowsze informacje GIW

Najnowsze informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza)

Komunikaty Głównego Inspektoratu Weterynarii