Start

Menu główne

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości
Komunikaty Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii PDF Drukuj Email

Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr 6 z dnia 23 czerwca 2020 r.


Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. potwierdzono wystąpienie pierwszego w województwie dolnośląskim ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń na podstawie wyników uzyskanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF tj. Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Ognisko choroby stwierdzono w miejscowości Dalków, w powiecie polkowickim w gospodarstwie utrzymującym 23 świnie (10 warchlaków, 11 tuczników i 2 lochy) położonym na obszarze objętym ograniczeniami (cześć II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE). Inspekcja weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. 
W celu zarządzenia środków koniecznych do zwalczania ASF w dniu 23 stycznia 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie nr 18 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów głogowskiego oraz polkowickiego https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/3937/

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom trzody chlewnej o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu świń, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa ASF do gospodarstwa, w szczególności:

•    nie kupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
•    nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
•    unikanie kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie;
•    zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
•    utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
•    zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);
•    rezygnacja z udziału w polowaniach;
•    nie wnoszenie do gospodarstw części dzików;
•    zachowanie podstawowych zasad higieny:
•    odkażanie rąk i obuwia,
•    stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,
•    okresowe odkażanie odzieży ochronnej i narzędzi;
•    zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
•    uniemożliwienie osobom postronnym (nie zajmującym się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie) wchodzenia - zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem - do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie.

Zachowanie powyższych zasad jest wymagane przepisami prawa na terenie całej Polski, określonymi m.in. w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.


    Informuję ponadto, że dodatkowych, szczegółowych informacji udzielają właściwi miejscowo powiatowi lekarze weterynarii, a komunikaty o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronach internetowych:

www.wetgiw.gov.pl oraz www.wroc.wiw.gov.pl

 


Komunikat nr 5 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 grudnia 2019 r.

Komunikat nr 4 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 grudnia 2019 r.


Komunikat nr 3 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 grudnia 2019 r.


Komunikat nr 2 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 28 listopada 2019 r.


Komunikat nr 1 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27 listopada 2019 r. 


 

 

 
następny artykuł »