Menu główne

Gościmy

SIWZ PDF Drukuj Email
Numer sprawy: WIWgsp.272.02.2018

    Wrocław, dnia 26 września 2018 roku.

 

Dokumenty do pobrania

 

SIWZ
 
 Zał. 1  - Opis przedmiotu zamówienia
 Zał. 2
 - Formularz Ofertowy
 Zał. 2a
 - Formularz Cenowy
 Zał. 3
 - Oświadczenie wykonawcy (dotyczące warunków udziału) - modyfikacja 1 - 27.09.2018 r.
 Zał. 4
 - Oświadczenie wykonawcy (dotyczące przesłanek wykluczenia)
 Zał. 5
 - Oświadczenie wykonawcy (dotyczące grupy kapitałowej)
 Zał. 6
 - Wzór umowy
 
następny artykuł »