Start arrow Aktualności arrow Wysoce zjadliwa grypa ptaków w województwie dolnośląskim

Menu główne

Gościmy

Wysoce zjadliwa grypa ptaków w województwie dolnośląskim PDF Drukuj Email


AKTUALNOŚCI


 

WIW we Wrocławiu

Rozporządzenie nr 12 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2021 r. uchylające rozporządzenie nr 9 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa dolnośląskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa

Podstawowe informacje dotyczące grypy ptaków oraz zasady ochrony drobiu przed chorobą

Ulotka o wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI) oraz Informacja dla hodowców drobiu (2017-09-11 za GLWet.).

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (2017-04-05).

UCHYLONE Rozporządzenie nr 9 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa dolnośląskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa

APEL MRiRW oraz GLWet. do hodowców drobiu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (2017-01-18).


KOMUNIKAT DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

 

 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i zaraźliwą chorobą ptaków.

 

Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia  zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.

 

Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne
i zróżnicowane.

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów.

 

Ryzyko zakażenia człowieka nadal określane jest jako niskie, a dotychczasowe doniesienia naukowe nie potwierdzają aby obecnie izolowane szczepy wirusa H5Nx stanowiły zagrożenie dla ludzi.  Jednak powinno się zachować ostrożność, a w przypadku  kontaktu ze zwłokami padłych ptaków, należy bezwzględnie ręce umyć wodą z mydłem.

Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy je również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

 

Mając na uwadze powyższe informacje Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą, by w przypadku stwierdzenia padłych ptaków dzikich, zwłaszcza ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków, zgłaszać ten fakt do miejscowo właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, Straży Miejskiej, Policji lub lekarza weterynarii wolnej praktyki.

 

 


Komunikat nr 10 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie nr 8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: trzebnickiego, wrocławskiego i średzkiego oraz miasta Wrocławia ( https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/1946/ ) Tym samym zostały zniesione środki wprowadzone rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2021 r. w związku ze zwalczaniem grypy ptaków na terenie powiatów: trzebnickiego, wrocławskiego i średzkiego oraz miasta Wrocławia.

 Mając jednak na względzie stałe zagrożenie wystąpienia grypy ptaków przypomina się wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

  


Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego:

  1. zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
  2. zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
  3. nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
  4. stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;
  5. stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

    Ponadto, Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt / burmistrz / prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

 

 


 Komunikat nr 1 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 22 stycznia 2020 roku.
 Komunikat nr 2 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 28 stycznia 2020 roku.

 Komunikat nr 3 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 20 lutego 2020 roku.  


 Komunikat nr 4 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 6 marca 2020 roku.

 Komunikat nr 5 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 7 kwietnia 2020 roku.


 Komunikat nr 6 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 29 grudnia 2020 roku.

 Komunikat nr 7 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 4 stycznia 2021 roku.


 Komunikat nr 8 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 12 marca 2021 roku.


 Komunikat nr 9 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 15 marca 2021roku.


HPAI - najnowsze informacje GIW

Najnowsze informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza)

Komunikaty Głównego Inspektoratu Weterynarii

 

 

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »