Start arrow Aktualności arrow Wysoce zjadliwa grypa ptaków w województwie dolnośląskim

Menu główne

Gościmy

Wysoce zjadliwa grypa ptaków w województwie dolnośląskim PDF Drukuj Email

WIW we Wrocławiu

Podstawowe informacje dotyczące grypy ptaków oraz zasady ochrony drobiu przed chorobą <--- link do witryny Głównego Inspektoratu Weterynarii. 

Ulotka o wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI) oraz Informacja dla hodowców drobiu (2017-09-11 za GLWet.).

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (2017-04-05).

APEL MRiRW oraz GLWet. do hodowców drobiu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (2017-01-18).

 

Komunikaty Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Komunikat nr 3 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 20 lutego 2020 roku.

     Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 20 lutego 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie nr 5 Wojewody Dolnośląskiego uchylające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów legnickiego i złotoryjskiego. Tym samym od dnia 20 lutego 2020 roku zostały zniesione środki obowiązujące na podstawie ww. rozporządzenia z dnia 21 stycznia 2020 roku wprowadzone w związku ze zwalczaniem grypy ptaków w powiatach legnickim i złotoryjskim.
Rozporządzenie nr 5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2020 roku dostępne jest pod linkiem:
https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/1404/

Mając jednak na względzie stałe zagrożenie wystąpienia grypy ptaków przypomina się wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.


    Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego:

  1. zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
  2. zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
  3. nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
  4. stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;
  5. stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

    Ponadto, Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt / burmistrz / prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

 


 Komunikat nr 1 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 22 stycznie 2020 roku.
 Komunikat nr 2 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 28 stycznie 2020 roku.

 

 


HPAI - najnowsze informacje GIW

Najnowsze informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza)

Komunikaty Głównego Inspektoratu Weterynarii

 

 

 
 
następny artykuł »