Start arrow Aktualności arrow Wysoce zjadliwa grypa ptaków w województwie dolnośląskim

Menu główne

Gościmy

Wysoce zjadliwa grypa ptaków w województwie dolnośląskim PDF Drukuj Email

WIW we Wrocławiu

Podstawowe informacje dotyczące grypy ptaków oraz zasady ochrony drobiu przed chorobą <--- link do witryny Głównego Inspektoratu Weterynarii. 

Ulotka o wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI) oraz Informacja dla hodowców drobiu (2017-09-11 za GLWet.).

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (2017-04-05).

APEL MRiRW oraz GLWet. do hodowców drobiu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (2017-01-18).


 

Komunikat nr 4 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Komunikat nr 4 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 6 marca 2020r.

Dolnośląski  Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii  informuje,  że  w  dniu  6  marca 2020 r. potwierdzono wystąpienie drugiego w województwie dolnośląskim w  2020  r.  ogniska  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  podtypu  H5N8 w gospodarstwie,  w  którym  utrzymywano  kury  nioski  w  chowie  przyzagrodowym,  na podstawie  wyników  badań  otrzymanych  z  krajowego  laboratorium  referencyjnego ds. grypy  ptaków,  tj.  Państwowego  Instytutu   Weterynaryjnego  -  Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Gospodarstwo, w którym stwierdzono ognisko choroby, znajduje się w gminie Długołęka,  w  powiecie  wrocławskim.  Służby  weterynaryjne  wdrożyły  wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

W celu zarządzenia środków koniecznych do zwalczania grypy ptaków w dniu 9 marca 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie nr 7 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwalczania  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  (HPAI)  na  terenie  powiatów wrocławskiego, oleśnickiego i trzebnickiego

Rozporządzenie  nr  7  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  9  marca  2020  roku dostępne jest pod linkiem: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/1878/

Rozporządzenie nr 10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2020 roku, zmieniające zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wrocławskiego, oleśnickiego i trzebnickiego dostępne jest pod linkiem: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2056/


    Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego:

  1. zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
  2. zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
  3. nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
  4. stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;
  5. stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

    Ponadto, Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt / burmistrz / prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

 

 


 Komunikat nr 1 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 22 stycznia 2020 roku.
 Komunikat nr 2 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 28 stycznia 2020 roku.

 Komunikat nr 3 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 20 lutego 2020 roku.  


HPAI - najnowsze informacje GIW

Najnowsze informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza)

Komunikaty Głównego Inspektoratu Weterynarii

 

 

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »