Start

Menu główne

Gościmy

ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ

 

Nowy budynek ZHW
ul. Januszowicka 48; 50 – 983 Wrocław
tel. faks 71 3677016, 17 wew.175
e-mail: zhw.wroclaw@wroc.wiw.gov.pl

Godziny pracy w ZHW od poniedziałku do piątku:

- Pracownie 700 ÷ 1500,
- Punkty przyjęć próbek 630 ÷ 1500 z zastrzeżeniem informacji podanych w zakładkach poszczególnych punktów

 Stanowisko / funkcjaImię i nazwiskoTelefon /e-mail
 Kierownik ZHW  lek. wet. Renata Pastuchtel: 71 3677016, 17 wew. 174
664 121 764
renata.pastuch@wroc.wiw.gov.pl
 Kierownik ds. Jakości mgr inż. Monika Dziedziak tel: 71 3677016, 17 wew. 176
664 121 776
monika.dziedziak@wroc.wiw.gov.pl
 

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej jest urzędowym laboratorium weterynaryjnym działającym w strukturze Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

 

Laboratorium wykonuje badania urzędowe zlecane przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Powiatowych Lekarzy weterynarii oraz badania usługowe zlecane przez właścicieli zwierząt, producentów żywności i środków żywienia zwierząt.

 

Usługowe badania prowadzone przez ZHW nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23. kwietnia 1964r. (kodeks cywilny).

 

Umowy zlecenia można zawierać bezpośrednio w pracowniach tematycznych ZHW we Wrocławiu i w Legnicy.

 

Do zadań ZHW we Wrocławiu należy również kontrola podległych Terenowych Pracowni Diagnostyki Włośni pod kątem spełnienia wymagań w zakresie systemu zarządzania (Zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 r. nr 112 poz. 744 z późn. zm.)).

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej realizuje swoje zadania przez cztery tematyczne pracownie:

     Pracownię Chemii Środków Spożywczych i Pasz  

(ul. Januszowicka 48; 50-983 Wrocław, Tel. 71 3677016, 17 wew.154)

·         Pracownię Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt i Mikrobiologii 

(ul. Januszowicka 48; 50-983 Wrocław, Tel. 71 3677016, 17 wew.176)

·         Pracownię Diagnostyki Włośni 

(ul. Januszowicka 48; 50-983 Wrocław, Tel. 71 3677016, 17 wew.177)

·         Pracownię Serologii 

(ul. Legnicka 12, 59-220 Legnica z/s Ziemnice, Tel. 76 8550448

 

Wszystkie pracownie Zakładu Higieny Weterynaryjnej pracują w systemie zarządzania zgodnie  z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

 

Od 2005r. laboratorium posiada certyfikat akredytacji nr AB 584 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Wprowadzony, utrzymywany i ciągle doskonalony system zarządzania oraz posiadanie certyfikatu akredytacji, utwierdza wiarygodność i zaufanie do wykonywanych badań w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej. 

 

Próby dostarczane do badania przyjmowane są w:

    Punkcie Przyjmowania Próbek nr 1
    Punkcie Przyjmowania Próbek nr 2

    Punkcie Przyjmowania Próbek nr 3

 Zlecenia badań wykonywanych w ZHW Wrocław

 aktualizacja - 31.08.2015

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność wyświetlania się polskich znaków w plikach pdf zaleceń.

W celu uniknięcia problemu, pliki zleceń należy otwierać
w najnowszych wersjach programów do odczytu plików pdf.


Schemat organizacyjny WIW i ZHW


Cennik usług (20.02.2015)

Polityka jakości


Ankieta  - zapraszamy do wypełaniania ankiety


CERTYFIKAT AKREDYTACJI AB 584 z 2013-01-28


Zakres badań akredytowanych (AB 584)


Zakres badań nieakredytowanychW tej kategorii nie ma tymczasem żadnych pozycji. Zapraszamy wkrótce!