Start arrow ZHW

Menu główne

Gościmy

ZHW

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej

 

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej jest urzędowym laboratorium weterynaryjnym działającym w strukturze Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

 

 

 

 

Laboratorium wykonuje badania urzędowe zlecane przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Powiatowych Lekarzy weterynarii oraz badania usługowe zlecane przez właścicieli zwierząt, producentów żywności i środków żywienia zwierząt.

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej realizuje swoje zadania przez cztery tematyczne pracownie:

           

 Pracownię Chemii Środków Spożywczych i Pasz

             Pracownię Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt i Mikrobiologii

                   Pracownię Diagnostyki Włośni

 Pracownię Serologii


Adresy poszczególnych pracowni oraz numery kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt .

 

Do zadań ZHW we Wrocławiu należy również kontrola podległych Terenowych Pracowni Diagnostyki Włośni pod kątem spełnienia wymagań w zakresie systemu zarządzania (Zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 r. nr 112 poz. 744 z późn. zm.)).

 

ZHW we Wrocławiu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 700 ÷ 1500

 

Próby dostarczane do badania przyjmowane są w:

Punkcie Przyjmowania Próbek nr 1 (dla badań chemicznych i mikrobiologicznych żywności i pasz)
Punkcie Przyjmowania Próbek nr 2  (dla badań bakteriologicznych, diagnostyka wścieklizny)
Punkcie Przyjmowania Próbek nr 3 (dla badań serologicznych)

 

 

Dlaczego warto nas wybrać?

1.   Służymy pomocą i doradztwem

2.   Zapewniamy najwyższą jakość wykonywanych badań, spełniając wymagania naszych Klientów

3.  Wszystkie pracownie Zakładu Higieny Weterynaryjnej pracują w systemie zarządzania zgodnie  z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ciągłe doskonaląc jego skuteczność

4.   Od 2005r. posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 584 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

5. Posiadamy ogromne doświadczenie w diagnostyce laboratoryjnej dostarczając rzetelne, wiarygodne i użytecznych wyniki badań

6.   Posiadamy wykwalifikowaną kadrę kompetentnych pracowników, których kwalifikacje są stale podnoszone

7.   Dysponujemy najwyższej klasy specjalistyczną aparaturą

8.   Zapewniamy zachowanie poufności i ochronę praw własności klienta, na rzecz którego wykonujemy badania

9.   Stawiamy na dobry kontakt z klientem by móc w pełni zrealizować Państwa oczekiwania

 


Certyfikat AB 584


Wykaz metod akredytowanych - aktualny zakres akredytacji (AB 584) 

Wykaz metod nieakredytowanych (aktualizacja 2018-08-27)


 Lista badań - Pracownia Chemii Środków Spożywczych i Pasz (2018-07-27)

 Lista badań - Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt i Mikrobiologii (2018-07-27)

 Lista badań - Pracownia Serologii (2017-09-15)


Schemat organizacyjny WIW


Schemat organizacyjno-funkcjonalny w ZHW

Laboratorium poważnie traktuje sygnały płynące od wszystkich Klientów, dlatego zachęcamy do wypełnienia naszej „ANKIETY” by móc ciągle utrzymywać wysoki poziom Państwa zadowolenia.

 

 

Wszystkie informacje dotyczące:

- poszczególnych rodzajów próbek dostarczanych do pracowni Zakładu Higieny Weterynaryjnej

- pełną ofertę proponowanych usług

 

znajdą Państwo w zakładce „Strefa Klienta

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Tytuł pozycji
Strefa Laboratorium
Kontakt
Strefa Klienta
Aktualności
Jakość
O nas